Schüco winkel voor accessoires en reserveonderdelen - een aanbieding van Pluvianus

Aanmelden

Account openen

Privacyverklaring

PDF-versie

Privacybeschermingsverklaring van de Pluvianus - een merk van Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG

Deze privacybeschermingsverklaring geldt voor het vaststellen, verwerken en benutten van persoonsgebonden gegevens bij het gebruik van onze Online-Shops via www.schueco.nl/reserveonderdelen of www.pluvianus.de alsook voor leveringen en prestaties die u via onze Online-Shop zou verrichten. Wij hechten grote waarde aan de bescherming van uw gegevens en de veiligstelling van uw persoonlijke sfeer en handelswijze bij alle stappen van de gegevensverwerking volgens de wettelijke voorschriften.
Vaststellen, verwerken en benutten van persoonsgebonden gegeven
Onder persoonsgebonden gegevens verstaat men gegevens over uw persoonlijke of zakelijke verhoudingen, in het bijzonder de voornaam, familienaam, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, uw adres en de bank- en betalingsgegevens. Wij registreren persoonsgebonden gegevens alleen in de u ter beschikking gestelde omvang. De verwerking en benutting van uw persoonsgebonden gegevens vindt plaats voor het opbouwen, doorvoeren en voltooien van uw bestelling.
Na complete overeenkomstafhandeling worden alle persoonsgebonden gegevens eerst met inachtneming van belastings- en handelsrechtelijke opslagtermijnen opgeslagen en vervolgens na afloop van de termijn gewist, als u niet hebt ingestemd met de doorgaande verwerking en benutting ervan.


Doorgeven van uw gegevens

Uw voor de zakelijke afhandeling vereiste gegevens worden opgeslagen en voor de bestellingsafhandeling in vereiste omvang door ons aan de Schüco International KG en aangestelde dienstverleners (logistieke onderneming, expeditiebedrijven) doorgegeven. Uw gegevens worden alleen in Duitsland, of bij internationale verkopen in de betrokkenen EU-lidstaten, maar niet buiten de EU verwerkt. Een eventuele toezegging van gegevensdoorspeling kunt u op elk moment met werking voor de toekomst herroepen.

Afhankelijk van welke betalingsdienstverlener u in het bestelproces kiest, geven wij voor de afhandeling van betalingen de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de voor de betaling aangestelde kredietinstelling en eventueel aan de door ons aangestelde betalingsdienstverlener respectievelijk aan de gekozen betalingsdienst. Ten dele verzamelen de gekozen betalingsdienstverleners de gegevens ook zelf, voor zover u daar een rekening afsluit. In dit geval moet u zich in het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betalingsdienstverlener aanmelden. In dit opzicht geldt de gegevensbeschermingsverklaring van de respectieve betalingsverlener.

Reclame / nieuwsbrief

(1) Wanneer u zich voor de eerste keer registreert, heeft u de mogelijkheid om uw reclamevoorkeuren af te stemmen voor Schüco International KG (e-mail, telefoon, post). Het gaat hierbij om bijv. de Schüco-nieuwsbrief. Indien u op deze manier gecontacteerd wenst te worden, gelieve de vereiste informatie te verstrekken die hiervoor nodig is (bijv. e-mailadres, telefoonnummer, adres). De wettelijke basis voor de opslag van de verstrekte gegevens is artikel 6, pagina 1 lid 1, onder a). van de AVG.

(2) Voor de eerste registratie en de bijhorende eventuele toestemming voor promotie gebruiken we de zogenaamde double opt-in. Dit betekent dat na uw aanmelding een mail naar het aangegeven adres wordt gestuurd waarin u moet bevestigen dat u zich hebt geregistreerd. Als u uw registratie niet voltooit binnen 48 uur, wordt uw informatie geblokkeerd en na een maand automatisch gewist. Daarnaast slaan we de door u gebruikte IP-adressen en het tijdstip van aanmelding en bevestiging op. Het doel van de procedure is om het bewijs van uw aanvraag te leveren en, indien van toepassing, om eventueel misbruik van uw persoonsgegevens te kunnen verklaren.

(3) U kunt uw toestemming voor de reclameaanpak te allen tijde intrekken. Herroeping is mogelijk door te klikken op de link in elke e-mail van de nieuwsbrief, per e-mail aan herroeping@pluvianus.de of door een bericht aan het in het impressum aangegeven contactadres.

(4) Natuurlijk kunt u de verwerking van uw persoonsgegevens voor reclamedoeleinden steeds herroepen, ook na eerder akkoord. Via herroeping@pluvianus.de kunt u ons informeren over uw bezwaar.

Cookies
Onze Internetpagina’s gebruiken op meerdere plaatsen zogenaamde cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden aangebracht en die uw browser opslaat. Deze dienen om ons aanbod gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken. Bovendien stellen cookies onze systemen in staat uw browser te herkennen en u diensten aan te bieden. Cookies bevatten geen persoonsgebonden gegevens. Als u liever geen cookies ontvangt, gelieve dan uw Internetbrowser overeenkomstig in te stellen.

Wij verzamelen via onze website gegevens in geanonimiseerde vorm en verwerken deze voor de continue optimalisatie en analyse van ons webaanbod. Hiervoor maken wij gebruik van de webanalysetool Webtrekk van Webtrekk GmbH. Webtrekk is een TÜV-gecertificeerde dienstverlener met servers in Duitsland. Bij het aanmaken van anonieme gebruikersprofielen worden pseudoniemen gegenereerd. Pseudonimisering vervangt de naam of andere identificatiekenmerken, zodat het niet mogelijk is om de betrokken persoon te identificeren. Dit betekent dat er cookies worden gebruikt die ook gegevens in pseudonieme vorm verzamelen en opslaan. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen en degene die ze plaatst voorzien van bepaalde informatie.

De verzamelde gegevens worden nooit gebruikt voor een persoonlijke identificatie van een bezoeker (voor zover technisch mogelijk), noch in verband gebracht met de drager van een pseudoniem.

Rechtsgrondslag van de gegevensverwerking is art. 6, lid 1 sub f) AVG in samenhang met § 15 TMG. Van belang voor ons is de correcte werking van de aan de basis liggende functie van deze website.

Recht van bezwaar conform § 15 Telemediengesetz (Duitse wet inzake telediensten)

Conform § 15 van de Duitse "Telemediawet" kunnen websitebezoekers bezwaar maken tegen de opslag van hun anoniem geregistreerde bezoekersgegevens, zodat deze in de toekomst niet meer worden bewaard.

U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de pseudonieme gegevensverwerking, zodat uw bezoeken aan onze internetpagina's in de toekomst niet meer worden vastgelegd. Dit vereist de activering van de "opt-out-cookie". Bevestig uw bezwaar tegen de pseudonieme gegevensverwerking m.b.v. de volgende knop:   Switch

Uw bezwaar kan alleen in overweging genomen worden zolang de "opt-out cookie" op uw computer is opgeslagen. Houd er rekening mee dat bij het verwijderen van uw cookies in principe ook de "opt-out cookie" wordt gewist. Bij het gebruik van meerdere computers dient de mogelijkheid tot het maken van bezwaar op ieder eindapparaat te zijn geactiveerd.

Sociale media-pictogrammen in de voettekst van de website

Gewoonlijk verzenden de "button-oplossingen" van sociale netwerken (zoals "Like" op Facebook) persoonsgegevens pas naar een ander sociaal netwerk als de betrokkene een website bezoekt die voorzien is van een geïntegreerde knop voor sociale media.

Dat is bij ons niet het geval. De voettekst van onze website bevat geen plug-in knoppen. Alleen maar pictogrammen. Deze verwijzen u, zodra u erop klikt, via een externe link naar de betreffende sociale media-platforms. U bent pas actief met de betreffende platforms verbonden nadat u erop hebt geklikt of zich bij het desbetreffende platform hebt aangemeld. Dankzij de integratie van de pictogrammen naar de sociale media-platforms worden er tijdens een bezoek aan onze website geen persoonsgegevens overgedragen.

Google Analytics
Deze website gebruikt functies van de Webanalysedienst Google Analytics. Aanbieder is Google Inc. 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Google Analytics gebruikt zogenaamde "Cookies". Dat zijn tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van de benutting van de website door u mogelijk maken. De door de cookies vergaarde informatie over uw gebruik van deze website worden doorgaans naar een server van Google in de VSA doorgestuurd en daar opgeslagen.
In geval van activering van de IP-anonimisering op deze webpagina wordt uw IP-adres door Google echter binnen de Lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de overeenkomst binnen het Europese economische gebied vooraf afgekort. Alleen in uitzonderingsgevallen wordt het volledige IP-adres overgemaakt aan een server van Google in de VSA en daar afgekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om haar benutting van de website te analyseren, om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen en om voor het overige met de websitebenutting en de Internetbenutting verbonden dienstverleningen tegenover de website-exploitant te verstrekken. Het in het kader van Google Analytics door uw browser doorgegeven IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengebracht.
U kunt de opslag van de cookies door een overeenkomstige instelling van uw browsersoftware verhinderen; we willen u er echter op wijzen dat u in dit geval eventueel niet alle functies van deze website volledig zult kunnen benutten. U kunt bovendien de registratie van de door de cookie geproduceerde en op uw benutting van de website betrekking hebbende gegevens (incl. uw IP-adres) aan Google  verhinderen, evenals de verwerking van deze gegevens door Google, doordat u de onder de volgende link beschikbare browser-plugin download en installeert: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de


Privacyverklaring over het gebruik van Google Ads en Google Conversion Tracking

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Google Ads is een online advertentieprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten ("Google").

Als onderdeel van Google Ads gebruiken wij het zogenaamde Conversion Tracking. Als u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor de Conversion Tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Na 30 dagen verliezen deze cookies hun geldigheid en ze worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Wanneer een gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie nog niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina werd doorgeleid.

Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van Ads-klanten worden gevolgd. De informatie die wordt verkregen met behulp van de Conversion-cookie, wordt gebruikt om Conversion-statistieken te maken voor Ads-klanten die voor Conversion Tracking hebben gekozen. Klanten komen erachter hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina met een Conversion Tracking Tag zijn omgeleid. De klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan Conversion Tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig in uw internetbrowser onder de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de Conversion Tracking-statistieken.

"Conversion Tracking-cookies" worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1, punt f) van de Algemene verordening gegevensbescherming. Wij hebben legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel onze website als onze advertenties te optimaliseren.

Meer informatie over Google Ads en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google.

U kunt uw browser zodanig instellen dat u over het plaatsen van cookies op de hoogte wordt gesteld, dat u cookies alleen in individuele gevallen toestaat, dat u over individuele cookies beslist of ze in bepaalde gevallen al dan niet accepteert. U kunt ook instellen dat u cookies in het algemeen wilt uitsluiten of dat cookies automatisch worden gewist bij het sluiten van de browser. Wanneer u cookies deactiveert, kan dit de functionaliteit van deze website beperken.

Google Enhanced Conversions en Consent Mode

Deze website maakt gebruik van Google Ads. Ads is een online advertentieprogramma van Google Ireland Ltd, Gordon 

House, Barrow Street Dublin 4 IE ("Google"). Als onderdeel van Google Ads gebruiken wij het zogenaamde uitgebreide Conversion Tracking. Hiervoor is toestemming nodig, waartegen u bezwaar kunt maken.

Uitgebreide Converion Tracking is een functie die een aanvulling vormt op de bestaande Conversion Tracking Tags. Hierdoor kunnen op 

de website zelf verzamelde Conversion Tracking-gegevens in versleutelde vorm naar Google worden verzonden. 

In de meeste gevallen worden bij het uitvoeren van de Conversion Tracking-functie op een website gebruikersgegevens zoals namen, e-mailadressen of postadressen verzameld. Deze kunnen worden opgenomen en gehasht in Conversion Tracking Tags. Hiervoor worden de gegevens versleuteld met een one-way hash-algoritme SHA256. De hash-waarden van de gebruikersgegevens worden vervolgens overgedragen aan Google en gebruikt om de Conversion Tracking-meting te verbeteren. 

Als de cookie banner in de Consent Mode wordt geaccepteerd, werken de tracking tags zoals gewoonlijk en registreren de toegewezen Conversion Tracking- en Klick-informatie. Als een cookie wordt geweigerd, verzendt Consent Mode alleen ping-informatie. De zogenaamde pings werken zonder cookies. De pings kunnen informatie bevatten zoals tijdstempels en verwijzende URL's. Er wordt geen persoonlijk identificeerbare informatie opgeslagen. Daarnaast kan de Consent Mode de pings gebruiken om opt-in- versus opt-out-percentages te vergelijken. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt om de Conversion Tracking-gegevens te modelleren van gebruikers die de cookie banner hebben afgewezen.

Als u ook op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie voor de uitgebreide Conversion Tracking geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die de internetbrowser op de computer van de gebruiker opslaat. Na 30 dagen verliezen deze cookies hun geldigheid en ze worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren.

Elke Google Ads-klant ontvangt een andere cookie. De cookies kunnen niet via de websites van Ads-klanten worden gevolgd. De informatie die wordt verkregen met behulp van de Conversion-cookie, wordt gebruikt om Conversion-statistieken te maken voor Ads-klanten die voor Conversion Tracking hebben gekozen. Klanten komen bijvoorbeeld erachter hoeveel gebruikers in totaal op hun advertentie hebben geklikt en naar een pagina met een Conversion Tracking Tag zijn omgeleid. De klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan Conversion Tracking, kunt u bezwaar maken tegen dit gebruik door de Google Conversion Tracking-cookie eenvoudig in uw internetbrowser onder de gebruikersinstellingen te deactiveren. U wordt dan niet opgenomen in de Conversion Tracking-statistieken.

Meer informatie over Google Ads en uitgebreide Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google.


Privacyverklaring voor gebruik en toepassing van google remarketing

Deze website bevat diensten van Google Remarketing. Google Remarketing is een functie van Google AdWords die een bedrijf in staat stelt advertenties te tonen aan internetgebruikers die de website van het bedrijf hebben bezocht. Dankzij de integratie van Google Remarketing kan een bedrijf dus gebruikersgerelateerd reclamemateriaal samenstellen en daarmee voor de internetgebruiker interessante advertenties tonen.

Google Remarketing is een product van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

Het doel van Google Remarketing is om persoonsgerichte advertenties te tonen. Google Remarketing stelt ons in staat om op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers afgestemde advertenties te tonen op het Google Advertising Network of andere websites.

Google Remarketing plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Het fenomeen cookies is hierboven al uitgelegd. Door de instelling van haar cookies kan Google een bezoeker aan onze en andere bij het advertentienetwerk van Google aangesloten websites herkennen. Telkens wanneer een gebruiker een website waarop Google Remarketing is geïntegreerd oproept, identificeert Google automatisch de desbetreffende internetbrowser. In het kader van deze technische procedure verzamelt Google informatie over persoonsgegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die vervolgens door Google wordt gebruikt voor onder andere het tonen van persoonsgerichte reclame.

De cookies slaan persoonlijke informatie op, zoals welke websites de gebruiker bezoekt. Bij elk bezoek aan onze websites worden persoonlijke gegevens, waaronder het IP-adres van de internetaansluiting van de betrokkene, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Google kan in bepaalde gevallen via het technische proces verzamelde persoonlijke gegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website permanent uitzetten via de instellingen van zijn browser (zoals hierboven reeds beschreven). Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt tevens cookies van Google op het IT-systeem van de betrokkene. Bovendien zijn de reeds door Google Analytics geplaatste cookies via een internetbrowser of een ander softwareprogramma te allen tijde te verwijderen.

Voorts kan de betrokkene bezwaar maken tegen persoonsgerichte advertenties van Google. Daarvoor moet de betrokkene iedere door hem gebruikte internetbrowser uit de link https://adsettings.google.com oproepen en daar de vereiste instellingen uitvoeren.

Meer informatie en geldende privacyverklaringen zijn te vinden op https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

Het samenvoegen van de in uw Google-account verzamelde gegevens vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming. Deze kunt u aan Google geven of intrekken (art. 6, lid 1, sub a) AVG). Het verzamelen van gegevens die niet in uw Google-account worden samengevoegd (bijvoorbeeld omdat u geen Google-account hebt of bezwaar hebt gemaakt tegen het samenvoegen), is gebaseerd op art. 6, lid 1, sub f) AVG. Het rechtmatige belang vloeit voort uit het feit dat wij als beheerder van de website een belang hebben bij de anonieme analyse van de bezoeker voor reclamedoeleinden.

Privacyverklaring voor het gebruik van google adwords en google conversion tracking

Deze website gebruikt Google AdWords. AdWords is een online-reclameprogramma van Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten(“Google”).

In het kader van Google AdWords gebruiken wij het zogenaamde conversietracking. Wanneer u op een advertentie van Google klikt, wordt er een cookie geïnstalleerd dat de conversie volgt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op de computer van de gebruiker worden geplaatst. Deze cookies worden na 30 dagen uitgeschakeld en worden niet gebruikt voor de persoonlijke identificatie van de gebruiker. Als de gebruiker bepaalde pagina's van deze website bezoekt en de cookie is nog actief, dan zien zowel Google als wij dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina wordt doorverwezen.

Elke klant van Google AdWords ontvangt een andere cookie. Cookies kunnen niet worden getraceerd via de websites van AdWords-klanten. De met behulp van de conversiecookies verzamelde informatie wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor de klanten van AdWords die voor conversietracking hebben gekozen. De klanten zien hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en vervolgens met een conversietracking-tag naar een bepaalde pagina zijn doorverwezen. Ze ontvangen echter geen informatie waarmee ze gebruikers persoonlijk kunnen identificeren. U kunt het "Google Conversion Tracking Cookie" eenvoudig deactiveren via uw internetbrowser onder "Gebruikersinstellingen". De cookies worden dan niet in de statistieken van conversietracking opgenomen.

"Conversiecookies" worden opgeslagen op basis van artikel 6, lid 1 sub f) AVG. De webbeheerder heeft een rechtmatig belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag om zowel zijn website als reclame te optimaliseren.

Meer informatie over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in het privacybeleid van Google: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

U kunt uw browser zo instellen dat u over de plaatsing van cookies wordt geïnformeerd en deze alleen in individuele gevallen kan toestaan, accepteren, uitsluiten of automatisch wissen bij het sluiten van de browser. Wanneer u cookies deactiveert, dan kan het zijn dat onze website beperkt functioneert.

Privacyverklaring voor gebruik en toespassing van doubleclick

Onze website bevat componenten van DoubleClick. DoubleClick is een dochter van Google en levert voornamelijk speciale online marketingoplossingen voor reclamebureaus en uitgevers.

DoubleClick is een product van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Verenigde Staten.

DoubleClick by Google verzendt bij elke indruk, klik of andere activiteit gegevens naar de DoubleClick-server. Elke overdracht van deze gegevens triggert een cookie-aanvraag naar de browser van de betrokkene. Wanneer de browser deze aanvraag accepteert, plaatst DoubleClick een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. Het fenomeen cookies is hierboven al uitgelegd. Cookies van DoubleClick hebben tot doel de reclame te optimaliseren en te tonen. De cookies worden onder meer gebruikt voor het plaatsen en weergeven van gebruikersrelevante reclame en het creëren of verbeteren van berichten voor reclamecampagnes. Bovendien voorkomen de cookies dat dezelfde advertentie meerdere keren wordt getoond.

DoubleClick maakt voor de afwikkeling van het technische proces gebruik van een cookie-ID. De cookie-ID is bijvoorbeeld nodig om een advertentie in een browser weer te geven. DoubleClick kan met de cookie-ID tevens bijhouden welke advertenties al in een browser zijn weergegeven om dubbele shifts te voorkomen. DoubleClick registreert met de cookie-ID ook conversies. Conversies worden bijvoorbeeld vastgelegd als een gebruiker al eerder een DoubleClick-advertentie heeft bezocht en vervolgens met dezelfde internetbrowser een aankoop doet op de website van de adverteerder.

DoubleClick-cookies slaan geen persoonlijke gegevens op. DoubleClick-cookies kunnen echter wel aanvullende campagne-ID's bevatten. Een campagne-ID wordt gebruikt om campagnes te identificeren waarmee de gebruiker al in contact is geweest.

Bij ieder bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verwerkingsverantwoordelijke beheerde website waarop een DoubleClick-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser van het IT-systeem van de betrokkene automatisch door de betreffende DoubleClick-component geactiveerd om gegevens voor de online-advertentie en de facturering van commissies aan Google door te geven. In het kader van deze technische procedure verzamelt Google informatie over gegevens die voor het berekenen van de provisies nodig zijn. Google kan onder meer zien dat de betrokkene bepaalde links van onze website heeft aangeklikt.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website permanent uitzetten via de instellingen van zijn browser (zoals hierboven reeds beschreven). Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser voorkomt tevens cookies van Google op het IT-systeem van de betrokkene. Bovendien zijn de reeds door Google geplaatste cookies via een internetbrowser of een ander softwareprogramma te allen tijde te verwijderen.

Meer informatie en de geldende privacyverklaringen van DoubleClick by Google zijn te vinden op https://policies.google.com/?hl=nl

Informatie- en herroepingsrecht

Op verzoek zullen wij u graag informeren over de over uw persoon opgeslagen gegevens. U kunt te allen tijde ongeacht de benutting van uw persoonsgebonden gegevens voor de toekomst verzet aantekenen, een gedeeltelijk of compleet wissen respectievelijk blokkeren in het werk stellen of informatie eisen over de door ons over uw persoon opgeslagen gegevens respectievelijk de correctie ervan of beperking van de verwerking eisen. U hebt ook een recht op overdraagbaarheid van gegevens.

De toepassing van een bijzondere vorm om deze rechten doen gelden is niet vereist, schrijf ons bijvoorbeeld via e-mail onder herroeping@pluvianus.com

Wij informeren U ook over uw recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

Veiligheid

Wij treffen alle vereiste technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgebonden gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegde personen.

Verantwoordelijke instantie in de zin van de BDSG (Duitse privacywet):

Pluvianus - een merk van Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Weberstraße 7, D-49191 Belm