Schüco winkel voor accessoires en reserveonderdelen - een aanbieding van Pluvianus

Aanmelden

Account openen

Herroepingsrecht


U hebt het recht binnen veertien dagen zonder opgave van redenen deze overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangestelde derde, die niet de transporteur is, het laatste goed in bezit genomen heeft.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Pluvianus - een merk van Meinders & Elstermann GmbH & Co. KG, Weberstraße 7, D-49191 Belm, Telefoon +49 21117541711, Fax +49 211 17541717, E-mail herroeping@pluvianus.com door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een via de post verzonden brief, telefax of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing deze overeenkomst te herroepen. U kunt daarvoor het bijgevoegde model-herroepingsformulier gebruiken, dat echter niet is voorgeschreven: Modelherroepingsformulier
Ter handhaving van de herroepingstermijn volstaat het dat u de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht voor het einde van de herroepingstermijn verstuurt.
Gevolgen van de herroeping:
Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen, die we van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de bijkomende kosten, die hieruit voortvloeien, dat u een andere soort levering als de door ons aangeboden, prijsgunstige standaard levering hebt gekozen) onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen na de dag terugbetalen waarop de mededeling over uw herroeping van deze overeenkomst bij ons is aangekomen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betalingsmiddel dat u bij de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij er uitdrukkelijk iets anders met u werd overeengekomen; in geen geval worden u wegens deze terugbetaling vergoedingen aangerekend. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen teruggekregen hebben of tot u ons het bewijs hebt voorgelegd dat u de goederen teruggestuurd hebt, naargelang welk van deze gevallen het vroegere tijdstip is.
U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag waarop u ons over de herroeping van deze overeenkomst op de hoogte brengt, terugsturen naar ons op het adres Pluvianus GmbH Logistikzentrum, Boschstraße 38, 48369 D-Saerbeck en aan ons overdragen. De termijn is verleend als u de goederen voor het einde van de termijn van veertien dagen opstuurt. Wij dragen de kosten van de terugzending van de goederen.
U moet voor een eventueel waardeverlies van de goederen alleen opdraaien, als dit waardeverlies te wijten is aan een ter onderzoek van de gesteldheid, eigenschappen en werkingswijzen van de goederen niet noodzakelijke omgang met u.
- Einde van de herroepingsinformatie-